Hilde van Kuijeren, musicuswww.zingvakanties.nl

Als ervaren dirigent en zangpedagoog grijpt van Hilde van Kuijeren LINK aan om een heus projectkoor in het leven te roepen. En dan alleen maar een koor met mannenstemmen. Waarschijnlijk, want bij Hilde weet je maar nooit waartoe ze met haar zanggroepen in staat is. Op het in te studeren programma komt in ieder geval het stuk ‘Ubi Caritas‘ van de Noorse componist Ola Gjeilo (geb.’78) .Dit is Hilde’s reactie op de linosnede ‘Et in saecula, saeculorum.’ Het projectkoor wordt gevormd door ervaren amateurzangers uit Amersfoort en omgeving.